CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH THỐNG GIÁO ĐƯỢC GẮN BÓ VỚI NHAU BỞI MÁU ĐÀO CỦA CÁC VỊ THÁNH TỬ ĐẠO.

Tin Bucharest, Romania: Trong khi đến Bucharest trong những giờ phút đầu tiên của chuyến tông du Romania, Đ.T.C. Phanxicô đã cho biết rằng người Công giáo và người Chính Thống Giáo được gắn bó với nhau bởi “một di sản chung”, đó chính là máu của các vị thánh tử đạo tân thời. Ngài nói: “Có bao nhiêu người tử đạo và bao nhiêu giáo sĩ trong cùng đức tin của chúng ta! Trong thời gian gần đây, có bao nhiêu người cùng đức tin Kitô hữu đã đứng bên cạnh nhau trong các trại giam, để đoàn kết với nhau, để bảo vệ nhau, để ủng hộ nhau? Những gì họ đã phải chịu đau khổ, nhục nhằn, đến cả việc hy sinh tính mạng của chính mình là những di sản rất trân quý để chúng ta có thể dễ bị lãng quên hoặc bị làm hoen ố. Đó là di sản chung, và di sản đó đã kêu gọi chúng ta phải thân cận cùng nhau như những người anh chị em, đoàn kết với nhau như người trong một gia đình”. Đ.T.C. cũng nhắc lại những đau khổ mà người Công giáo và Chính Thống Giáo phải gánh chịu dưới thời thống trị của chế độ cộng sản từ năm 1950 đến 1970, và đó chính là sự kết nối của đức tin.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com