CÁC ĐỨC GIÁM MỤC MÊXICÔ PHẢN ĐỐI VIỆC CHO PHÉP PHÁ THAI MỘT CÁCH QUI MÔ.

Tin Mexico City, Mexico: Có 3 Đức Giám Mục ở Mêxicô đã nói lên sự phản đối để mở rộng việc cho phép phá thai trong phạm vi của Tiểu bang Hidalgo. Trong một thông điệp truyền hình chung, các Đức Cha của Giáo phận Hidalgo kêu gọi Lập pháp của tiểu bang hãy nên hủy bỏ Dự Luật nhằm mở rộng phạm vi phá thai và khuyến khích những người dân trong tiểu bang phải gây áp lực trên các vị dân cử có chiều hướng phò sự sống. Dự Luật nhằm cải tổ Hình Luật của tiểu bang Hidalgo. Trong Dự Luật, các vị dân cử cho rằng: “Những thai nhi dưới 3 tháng sẽ không thể được xem như một sinh mạng hay chưa phải là một con người.” Hiện nay, Luật của tiều bang cho phép phá thai trong các trường hợp thai nhi là hậu quả của các vụ nạn nhân bị hãm hiếp, hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày trứng được thụ tinh, hoặc trong trường hợp việc mang thai gây nguy hiểm cho mạng sống của thai phụ, hay thai nhai bị khuyết tật.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com