ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO BẢY VỊ TỬ ĐẠO TRONG CHUYẾN TÔNG DU RUMANI.

Tin Blaj, Rumani: Hôm Chúa Nhật, ngày mồng 2 tháng 6 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã thực hiện được mục đích trọng điểm nhất của chuyến tông du thăm Quốc gia Rumani của ngài, khi ngài dâng Thánh Lễ phong Chân Phước cho 7 Đ.G.M. Rumani tử đạo dưới thời cộng sản cai trị quốc gia này. Nhân danh các tân Chân Phước, Đ.T.C. kêu gọi các người Công Giáo và Chính Thống Giáo trong nước hãy chọn sự tự do, lòng thương xót, chống lại các lý tưởng làm chia rẽ trong vòng tay Thiên Chúa. Thánh Lễ phong Thánh được Đ.T.C. cử hành theo nghi thức Thánh Jean Chrysostome, tại “Công Trường Tự Do”, một địa điểm được dân chúng chọn làm biểu tượng, vì tại nơi đó, ngày 15 tháng 5 năm 1848, 40 ngàn người đã tụ họp để yêu cầu thay đổi Rumani thành một quốc gia, và cũng tại nơi đó, cũng vào ngày 15 tháng 5 năm 1948, chủ nghĩa cộng sản du nhập từ Moscow bắt buộc các giáo dân Công Giáo Hy Lạp phải “đoạn tình” với Rome, để theo Giáo Hội Chính Thống. Những người không tuân hành đều bị bách hại một cách thê thảm, và có khi phải bị thiệt mạng: đó là trường hợp của các tân Chân Phước do Đ.T.C. tấn phong trong Thánh Lễ nhân chuyến viếng thăm này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com