CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ HÀNH ĐỘNG TRƯỚC SỰ KHỦNG HOẢNG MÔI SINH.

Tin Vatican: Vào sáng hôm thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã có buổi diện kiến với các thành viên của một hội nghị thượng đỉnh gọi là “Đối Thoại Vatican: Sự chuyển dụng năng lực, và chăm sóc cho Ngôi Nhà Chung của chúng ta”. Trong khi đàm thoại với các thành viên của hội nghị, Đ.T.C. đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay, đặc biệt sự thay đổi khí hậu “đang đe dọa đến tương lai của gia đình nhân loại”, và ngài khuyên các nhà lãnh đạo của các công ty dầu hỏa nên tìm phương thức để thực hiện sự “chuyển hóa hoàn toàn năng lực”. Trước sự hiện diện của cử tọa với những giám đốc của các công ty dầu hỏa qui mô nhất trên thế giới, Đ.T.C. đã chia sẻ về vấn đề mà ngài đã từng tâm niệm bấy lâu nay, đó chính là: Việc chăm sóc cho Ngôi Nhà Chung của Chúng Ta. Ngài cho rằng hội nghị hôm nay rất đúng lúc, bởi vì những thay đổi về tình trạng môi sinh, nhất là những thay đổi về khí hậu trên thế giới “đang đe dọa đến tương lai của tất cả mọi người nói riêng và tất cả gia đình nhân loại nói chung”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com