THƯỢNG HỘI NGHỊ VÙNG AMAZON CÓ THỂ THẢO LUẬN VỀ VIỆC PHONG CHỨC THÁNH CHO NGƯỜI ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH.

Tin Vatican: Nghị trình của Thượng Hội Nghị các Giám Mục đặc biệt vùng Amazon vừa được phổ biến vào hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 6 vừa qua, có đề cập đến điều khoản về việc nghiên cứu vấn đề phong chức Thánh cho những người nam đã lập gia đình. Chương 129 của văn kiện nói rõ rằng: “Ơn gọi độc thân là một tặng phẩm của Giáo Hội, nhưng chúng tôi mời gọi hội nghị nên thảo luận về trường hợp của những vùng xa xôi, chúng ta có nên đặc biệt phong chức linh mục cho những người nam lớn tuổi, và thuộc các bộ tộc ở địa phương, đã lập gia đình lâu năm và ổn định, để có thể an tâm làm công việc mục vụ trong việc ban phát các phép bí tích và trợ giúp đời sống đức tin của người Kitô Giáo, hay không? Điều này sẽ mở cửa cho việc thảo luận về việc phong chức Thánh “viri probati”, nghĩa là những người có tuổi và kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân gia đình, trong Thượng Hội Nghị các Giám Mục trong vùng xuyên Amazon, được tổ chức tại Tòa Thánh từ ngày mồng 6 cho đến 27 tháng 10 năm nay.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com