NGOẠI GIAO GIỮA TÒA THÁNH VÀ DO THÁI.

Tin New York, Hoa Kỳ:“Thỏa Ước Giữa Vatican và Do Thái: 25 Năm Tiến Bộ và Thách Thức” là tiêu đề của bài diễn văn của Đức T.G.M. Bernardito Auza trong một hội nghị được nhóm họp tại trường Đại Học Fordham ở thành phố New York. Đức T.G.M. Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York đã nói về nhiều biến cố đánh dấu việc hình thành các liên lạc ngoại giao giữa hai quốc gia Vatican và Do Thái. Trước tiên là “Thỏa Hiệp Căn Bản giữa Tòa Thánh và Quốc Gia Do Thái” được ký vào ngày 30 tháng 12 năm 1993, kế đó là việc thành lập Tòa Đại Sứ của Tòa Thánh tại Do Thái và Tòa Đại Sứ của Do Thái cạnh Vatican ký ngày 15 tháng 6 năm 1994, với sự bổ nhiệm một Sứ Thần Tòa Thánh và một Đại Sứ của Do Thái tại Vatican. Ngoài ra, Đức T.G.M. Auza cũng đã nói về tình bằng hữu, sự cảm thông, lòng tin tưởng và sự hiểu biết giữa hai quốc gia, càng ngày càng chặt chẽ hơn nhờ vào những thử thách trong suốt hành trình 25 năm thiết lập mối liên hệ ngoại giao.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com