ĐỨC THÁNH CHA CHỦ TỌA BUỔI HỌP VỚI CÁC ĐỨC HỒNG Y CỐ VẤN.

Tin Vatican: Hôm sáng thứ Ba, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đ.T.C. đã triệu tập các Hồng Y Cố Vấn Đoàn của ngài trong một buổi họp kéo dài 3 ngày để tiếp tục thảo luận về Tông Hiến mới nhằm cải tổ Giáo Triều Rôma. Bản thảo của văn kiện được tạm thời gọi là “Praedicate Evangelium (Truyền Giảng Phúc Âm)”, đã được Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn chuẩn nhận và sẽ được gửi đến Chủ Tịch các Hội Đồng Giám Mục của các quốc gia trên thế giới, Thượng Hội Nghị các Giáo Hội Đông Phương, các Cơ Sở của Giáo Triều Rôma, các Bề Trên Tổng Dòng và một vài Viện Đại Học Giáo Hoàng được chỉ định để góp ý kiến và đề nghị nếu có. Tông Hiến Praedicate Evangelium được ban hành để thay thế Tông Hiến “Pastor Bonus (Mục Tử Nhân Lành)”, của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, được áp dụng từ ngày 28 tháng 6 năm 1988, kể cả các tu chính của các Đ.G.H. Benedictô XVI và Phanxicô.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com