CÁC GIÁ TRỊ PHÒ SINH CỦA Đ.T.C. PHANXICÔ KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC TIÊU CHÍ CHÍNH TRỊ.

Tin Hoa Kỳ: Đ.T.C. Phanxicô đã sử dụng ngôn ngữ đặc biệt khắc nghiệt trong việc lên án các lý thuyết về sự tăng trưởng kinh tế phớt lờ hoặc loại bỏ con người nếu họ bị coi như là một sự cản trở đối với sự tăng trưởng đó: những người vô gia cư chết vì bị bỏ rơi, những đứa trẻ không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ đã chết vì một căn bệnh dễ điều trị, những người dân sống trên đảo bị đe dọa bởi vấn đề biến đổi khí hậu. Mặc dù nhiều người đã cố gắng mô tả Đ.T.C. Phanxicô như là một vị Giáo Hoàng “theo chủ nghĩa tự do” – đặc biệt là bởi vì việc nắm giữ đường lối luân lý nhất quán về bảo vệ sự sống của Ngài – trong bài giảng của mình vào năm 2017 nhân dịp lễ Ngũ Tuần, Đ.T.C. Phanxicô tuyên bố một cách rõ ràng rằng các cam kết đối với Kitô giáo tự do hoặc bảo thủ là có vấn đề. Khi Đ.T.C. Phanxicô đến thăm Hoa Kỳ, Ngài tuyên bố rằng chúng ta “phải đối đầu với tất cả mọi hình thức của sự phân cực vốn chia rẽ chúng ta thành hai phe phái này”. Mặc dù các phương tiện truyền thông thường xuyên bóp méo tiếng tăm của Ngài, nhưng những quan điểm thực tế của Đ.T.C. Phanxicô tuân theo cái mà tôi gọi là “đạo đức sống nhất quán” (sau đây là C.L.E.), như các vị tiền nhiệm, truyền thống Giáo hội và Tin Mừng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com