CÔNG GIÁO VÀ CHÍNH THỐNG GIÁO HỢP TÁC ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU TRƯỚC CÁC THỬ THÁCH HIỆN NAY.

Tin Vatican: Theo truyền thống, Đức Thượng Phụ Bartholomew I thành Constantinople đã gửi một phái bộ Chính Thống Giáo tới Vatican để tham dự Thánh Lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Vào hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã tiếp kiến phái bộ Chính Thống Giáo để trao đổi lời chúc tụng và đàm đạo cũng như thảo luận các vấn đề thời sự. Theo truyền thống các Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống đều có trao đổi phái bộ trong các ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tại Rome, các Thánh Quan Thầy của Rome, cũng như ngày Lễ Thánh An-rê Tông đồ, một vị Thánh Quan Thầy của Tòa Thương Phụ Đại Kết thành Constantinople, nay được gọi là Istanbul của Turkey. Đ.T.C. Phanxicô ca ngợi và cổ võ sự hiện diện của phái bộ Chính Thống như một mối dây liên lạc đã thắt chặt hai Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo, và đây thực sự là một dấu chỉ của sự hợp tác tiến đến sự hiệp thông của hai Giáo Hội, vì các tín hữu của hai Giáo Hội đều “chung một bàn tay”, cùng liên kết với nhau để triệt hạ tệ nạn buôn người để làm nô lệ, cả hai Giáo Hội cũng đều hoan hỉ tiếp nhận người di dân, và phát huy hòa bình tại khắp mọi nơi trên thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com