SỰ BÁCH HẠI KITÔ GIÁO XẢY RA NGAY CẢ Ở NHỮNG QUỐC GIA DÂN CHỦ.

Tin Vatican: Một chức sắc cao cấp của Tòa Thánh đã chào mừng một đại biểu của tổ chức theo dõi việc người Kitô Giáo bị bách hại của Anh quốc đến tham dự một hội nghị được tổ chức tại Roma. Vị đại biểu này chia sẻ cho biết rằng người Kitô Giáo ở một số các quốc gia có thể sẽ bị tẩy chay toàn bộ, trong khi tại một số các quốc gia dân chủ khác, thì người Kitô Giáo lại bị kỳ thị vì họ đã can đảm bênh vực những điều mà Giáo Hội đã dạy họ, chẳng hạn như những giáo huấn có liên quan đến cuộc sống hôn nhân và gia đình. Được phổ biến hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đặc San Người Kitô Giáo bị Bách Hại đã đăng tải về tình trạng gia tăng vấn đề bạo lực một cách nhanh chóng đã xảy ra gần đây về việc bách hại đức tin của người Kitô Giáo trên khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc San được bảo trợ bởi ông Ngoại trưởng Jeremy Hunt của Anh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com