ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC BÁO CHÍ TÒA THÁNH MỚI.

Tin Vatican: Hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm ông Matteo Bruni vào chức vụ Giám Đốc Báo Chí Tòa Thánh, và bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ thứ Hai, ngày 22 tháng 7. Ông Bruni sẽ thay thế ông Alessandro Gisotti là Giám Đốc Tạm Thời đã giữ chức vụ này ngay sau khi ông Greg Burke và bà Paloma Garcia Olvejero từ nhiệm vào cuối năm 2018. Được biết, ông Bruni, 43 tuổi là một người Ý, sinh ra tại Anh quốc, và đã phục vụ tại Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh từ năm 2009, trong các nhiệm vụ tùy viên báo chí. Trong thời gian gần đây, với cương vị là Trưởng Ban Tổ chức các chuyến tông du của Đ.T.C., mặc dù không phải là một ký giả báo chí chuyên nghiệp, nhưng ông Bruni đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với Tổ Chức Thánh Egidio, nên ông đã có nhiều cơ hội đi khắp thế giới để tổ chức và điều hợp các công cuộc từ thiện cho phong trào này. Ông Bruni nói thông thạo tiếng Anh và ông có năng khiếu về ngoại ngữ nên ông có thể nói được tiếng Ý, Pháp và ngay cả tiếng Tây Ban Nha.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com