MỘT LINH MỤC HOA KỲ NÓI: VẤN ĐỀ ĐỘC THÂN CHO PHÉP LINH MỤC SỐNG QUÊN MÌNH VÌ THA NHÂN.

Tin Denver, Hoa Kỳ: Các bình luận gia và các nhà phê bình Công giáo cũng như không Công giáo trong thời gian gần đây đã lên tiếng kêu gọi Giáo Hội hãy xem xét lại và bỏ luật buộc các giáo sĩ phải sống độc thân, nhất là sau khi tình trạng khủng hoảng tồi tệ xảy ra từ vấn nạn lạm dụng tình dục do các giáo sĩ trong Giáo Hội Hoa Kỳ gây nên. Cha Peter Daly, một linh mục ở thủ đô Washington D.C., vừa qua đã viết trên tờ báo National Catholic Reporter rằng: “Chúng ta không thể thành công đối với việc canh tân Giáo Hội Công Giáo một cách đích thực được, ngoại trừ nếu chúng ta bãi bỏ luật ‘độc thân bắt buộc’ đối với các linh mục Công Giáo theo nghi thức La Tinh”. Tuy nhiên, theo Linh mục Carter Griffin thuộc Tổng Giáo Phận Washington D.C. đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Sự độc thân của một linh mục đã được buộc chặt trong ơn gọi của các linh mục Công giáo kể từ thời tiên khởi khi Chúa Giêsu, cũng là một người độc thân, đã tuyển chọn và thánh hiến các tông đồ để trở thành những linh mục đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo, với điều kiện mà Chúa Giêsu khuyên họ đó là sống đời độc thân.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com