Đ.H.Y. CHARLES MAUNG BO: ‘TINH THẦN BÁC ÁI CHÍNH LÀ TÔN GIÁO CHUNG CỦA NHÂN LOẠI’

Mumbai, Ấn Độ: Than phiền về “danh sách những hành vi thù hận của con người”, vị Hồng y người Myanmar đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo “thắp lên một ngọn nến hy vọng” bằng cách khẳng định rằng hòa bình không chỉ là khả thể, mà đó còn là “cách thức duy nhất”. Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, đã phát biểu hôm 16 tháng 7 vừa qua tại một sự kiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York do Hiệp hội Đối tác Quốc tế về Tôn giáo và Phát triển Bền vững (PaRD) tài trợ: “Tất cả các tôn giáo lớn đều giảng dạy về tầm nhìn cốt lõi: Nhân loại là một gia đình khổng lồ. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta chia sẻ chung một tinh thần: Liên kết và phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta là một. Những thành quả to lớn của các Tu sĩ được nói lên trong phát biểu ngắn gọn: Tinh thần bác ái chính là tôn giáo chung của nhân loại.” Cuộc họp diễn ra với chủ đề “Cùng nhau vì các mục tiêu – Vai trò của các nhân tố tôn giáo đối với Hòa bình Bền vững – SDG 16: Hòa bình, Công lý và các thể chế mạnh mẽ”, đề cập đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cho năm 2030. 17 mục tiêu đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đặt ra vào năm 2015, và nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu liên quan đến tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, khí hậu, suy thoái môi trường, sự thịnh vượng, hòa bình và công lý.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com