MỘT TIỆM ĂN MCDONALD’S BỊ KIỆN VÌ KỲ THỊ NGƯỜI DO THÁI GIÁO CHÍNH THỐNG.

Tin Orlando, Hoa Kỳ: Một nhà hàng bán thức ăn McDonald’s ở vùng Orlando của tiểu bang Florida đã bị kiện vì từ chối không tuyển dụng một người Do Thái Giáo Chính Thống vì người này để râu quá dài. Ủy Ban Công Lý về Việc Làm đã thay mặt “nạn nhân” để đệ đơn kiện vì người quản lý của tiệm ăn đã lấy lý do rằng ông không thể tuyển dụng ứng viên này vào làm việc cho tiệm ăn bởi vì làm như thế ông sẽ vi phạm đến các chính sách và luật lệ của tập đoàn thức ăn nhanh McDonald’s”. Theo như trong đơn kiện thì người bị từ chối không được nhận vào làm là một người thuộc phái Chính Thống của Do Thái Giáo, và các tín hữu của phái này không được phép cạo râu hàm, mặc dù người này đã chấp nhận mang một mảnh lưới bọc râu lại như nhiều nhân viên khác trong bếp đã mang bao trùm tóc. Sau đó, vào tháng 9 năm 2016, ứng viên lại xin vào làm công việc quét dọn, nhưng cũng bị từ chối vì lý do như trên. Trong đơn kiện, nguyên đơn yêu cầu tiệm ăn McDonald’s phải bồi thường 3 năm tiền lương vì anh bị thất nghiệp và không có việc làm trong khoảng thời gian 3 năm này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com