TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PEW: ‘CHỈ MỘT NỬA TÍN HỮU CÔNG GIÁO HOA KỲ HIỂU BIẾT GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ’

Tin Roma: Kết quả từ một cuộc khảo sát mới của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy người Do Thái chính là những người am hiểu nhất trong các cộng đồng tôn giáo của Mỹ về các tôn giáo trên thế giới, trong khi chỉ một nửa số tín hữu Công giáo Mỹ am hiểu việc Giáo hội của chính họ dạy gì về các nguyên tắc cốt lõi chẳng hạn như Bí tích Thánh Thể. Theo khảo sát, chính xác 50% người Công giáo ở Hoa Kỳ đã trả lời đúng một câu hỏi về Giáo huấn của Giáo hội về sự hóa thể – sự xác tín rằng trong Thánh lễ, bánh và rượu trở nên Máu Thịt thực sự của Chúa Giêsu Kitô. Nghiên cứu cũng cho thấy: Một nửa người Công giáo trả lời không chính xác rằng Giáo hội dạy rằng bánh và rượu được sử dụng trong khi Truyền phép chỉ là biểu tượng của Mình và Máu Chúa Kitô”, và một tỷ lệ nhỏ không chắc chắn. Khoảng 34% người Mỹ nói chung đã biết về Giáo huấn này, nhưng hơn một nửa cho thấy kiến thức về khái niệm luyện ngục của Công giáo như là nơi thanh tẩy cho những linh hồn đã qua đời trước khi lên thiên đàng. Gần một phần tư số người tham gia khảo sát cho biết họ tin rằng luyện ngục là nơi của sự đày đọa đối với những kẻ làm điều ác. Chỉ 71% người Công giáo trả lời đúng câu hỏi liên quan đến luyện ngục, trong khi, vốn không phải là một điểm số hoàn hảo, vượt xa đáng kể con số những người Công giáo cho thấy một sự hiểu biết đúng đắn về Giáo huấn của Giáo hội về Bí tích Thánh Thể.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com