CÁC ĐỨC GIÁM MỤC PERU MỜI GỌI ĐỐI THOẠI TRƯỚC CÁC CĂNG THẲNG XÃ HỘI.

Tin Lima, Peru: Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra tại một số các thành phố của Peru như Arequipa, một thành phố khai thác hầm mỏ, hoặc Loreto, nơi sự rò rỉ của các ống dẫn dầu hỏa đã gây nên những thiệt hại quan trọng, chưa kể các nguy cơ khác ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như nguy cơ hỏa hoạn cho người dân địa phương. Trước những nguy cơ nghiêm trọng đó, các ĐGM trong nước đã gặp gỡ các nhà hữu trách của kỹ nghệ dầu hỏa và kỹ nghệ hầm mỏ để thảo luận về cách thức bảo vệ an toàn cho người dân, và đề cao trách nhiệm của các cấp có liên quan. Mặt khác, các ĐGM cũng đã thảo luận cùng người dân và những người đại diện để khuyên họ bình tĩnh và giải quyết mọi việc qua đối thoại hơn là những cuộc biểu tình hay xuống đường, vì các đám đông dễ xúc động mạnh và hành động nông nổi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com