CÁC NHÓM NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐÃ THIẾT KẾ 5 NGÀN KÍNH THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Các tổ chức Công Giáo đã thiết kế 5 ngàn tấm kính thu nhiệt lượng mặt trời trên một diện tích rộng 5 mẫu ở thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, và đã tạo nên một hệ thống biến nhiệt lượng thành điện lực lớn nhất tại địa phương. Dự án này do một Cơ sở Năng lượng Mặt trời sáng kiến ra và gợi ý thực hiện. Được biết, Cơ sở Năng lượng Mặt trời này là một tổ chức phi lợi nhuận, đã phối hợp với các tổ chức Từ Thiện Công Giáo của Tổng Giáo Phận (TGP) Washington để hoạch định và thực hiện “cánh đồng kiếng thu nhiệt lượng mặt trời”, dưới sự kiểm soát và điều hành của TGP Washington. Vị trí của “cánh đồng” này nằm cạnh một nhà hưu dưỡng và đan viện. Cơ sở Công giáo Năng lượng Mặt trời này cũng có trách nhiệm “cung cấp thời gian, các hiểu biết chuyên môn, và quan trọng nhất là cung ứng nguồn lực để tạo nên các dự án về canh tân năng lượng cho các cơ sở do Giáo Hội Công Giáo kiểm soát và điều hành.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com