TÒA THÁNH KHUYÊN THA THỨ, CHẤP NHẬN LẪN NHAU, VÀ CÙNG SỐNG CHUNG TẠI TRUNG ĐÔNG.

Tin New York, Hoa Kỳ: Tòa Thánh đã kêu gọi và khuyến khích Trung Đông nên sử dụng nhiều nỗ lực hơn nữa để phát huy việc “đối thoại để có một văn hóa tha thứ, chấp nhận lẫn nhau, và cùng chung sống với nhau trong hòa bình một cách hài hòa. Thời gian hiện nay chính là thời điểm then chốt để tất cả các quốc gia tại Trung Đông không nên bỏ phí những bước tiến mà chúng ta đã đạt được để tiến đến một nền hòa bình, bằng cách xóa bỏ những thái độ thù nghịch, do các căng thẳng tại Trung Đông từ các lực lượng khác nhau tạo nên. Trong một buổi họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (LHQ) để thảo luận về các vấn đề tại Trung Đông hiện nay, Đức TGM Bernardito Auza, Quan Sát Viên Thường Trực tại Hội Đồng Bảo An LHQ, tọa lạc tại New York, vào hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 7 vừa qua, đã lưu ý các cử tọa đang hiện diện rằng chính việc thiếu đoàn kết giữa Israel và Palestine, cũng như những chia rẽ trong nội bộ đã tạo nên một không khí mất tin tưởng và bạo lực đã làm cho mạng sống của người dân ở địa phương bị lâm vào nguy hiểm và bị lôi kéo vào vực sâu của cuộc chiến.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com