TẠI SAO CÁC LINH MỤC PHẢI HỌC TRIẾT HỌC?

Tin Denver, Hoa Kỳ: Triết học không dạy các sinh viên về Thánh Kinh. Triết học cũng không dạy chúng ta phương thức điều hành một giáo xứ, hay dạy cách đưa Mình Thánh Chúa cho người bệnh, nhưng tất cả các chủng sinh đều phải học triết học từ 2 đến 4 năm, tùy theo quy luật của mỗi chủng viện hoặc giáo phận đưa ra, trước khi các chủng sinh được chuyển sang đại chủng viện để tiếp tục học Thần Học cũng như các môn học về mục vụ và phụng vụ. Theo lời giải thích của Giáo Dục Công Giáo thì triết học, mặc dù dường như có vẻ vô ích và không cần thiết, nhưng đây chính là môn học “tiên phong” của các chủng sinh để họ có thể hiểu biết kiến thức về những môn học trong tương lai và phương cách cư xử với giáo dân một khi họ trở thành linh mục. Hơn nữa, Triết Học là môn học “cần thiết không thể thiếu được để chuẩn bị và làm tiền đề để tiếp thu và thấu hiểu môn Thần Học”. Không phải chỉ có các linh mục thời nay mới bị bắt buộc phải học môn triết học, nhưng từ ngàn xưa không biết đã có bao nhiêu vĩ nhân và thánh nhân đã từng học và trải nghiệm qua sự cần thiết của môn học này. Một ví dụ điển hình nhất đó chính là Thánh Tôma Aquino, ngài được xem như là một vị thánh lỗi lạc đã phối hợp và chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa hai môn triết học và thần học.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com