NHÂN LOẠI ĐÃ DÙNG HẾT TÀI NGUYÊN MÀ ĐỊA CẦU CÓ THỂ TẠO RA TRONG MỘT NĂM.

Tin New York, Hoa Kỳ: Ngày 29 tháng 7 vừa qua là một ngày đáng ghi nhớ vì đã biểu hiệu một cách đặc thù cho địa cầu chúng ta: tất cả những tài nguyên có thể tái tạo đều đã bị dùng hết. Theo một mạng lưới theo dõi tình hình môi sinh của địa cầu từ một Tổ Chức Phi Chính Phủ (ONG) cho biết “chúng ta luôn luôn sử dụng nguồn tài nguyên ngày càng nhiều hơn lên. Chúng ta đã ‘gặm nhấm’ lần lần nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa cầu, và đã làm suy giảm khả năng bồi đắp và tái tạo trong tương lai của nó”. Công việc nghiên cứu của tổ chức này dựa trên tài nguyên than khí, trên các tài nguyên được sử dụng trong việc đánh cá, canh tác nông nghiệp, xây cất và tiêu thụ nước. Theo các tính toán thì để cung ứng cho cuộc sống ngày nay, người dân ở nước Pháp cần trái đất phải sản xuất ra 2,7 lần nguồn tài nguyên đang có, người dân Hoa Kỳ cần phải có gấp 5 lần nguồn tài nguyên mà địa cầu đang có để có thể cung cấp đủ cho việc sử dùng, trong khi đó, nước Ấn Dộ chỉ cần có 0,7 nguồn tài nguyên của địa cầu. Điều này có nghĩa là việc sử dùng tài nguyên không đúng không phải do số lượng người dân đông hay ít, nhưng nguyên nhân do cách sử dụng một cách tiết kiệm hay phung phí.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com