ẢNH HƯỞNG CỦA VỤ ÁN XIN CON NUÔI TẠI PHILADELPHIA.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Khi Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng tính vào năm 2015, có đa số ý kiến đều cho rằng “vấn đề hôn nhân đồng tính sẽ không mang lại nguy cơ hoặc tổn hại nào cả” cho những người chống đối. Tuy nhiên, Chánh Thẩm Tối Cao John Roberts nhận định rằng sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, và cuối cùng, quốc gia Hoa Kỳ phải giải quyết vấn đề đối với những người phản đối hôn nhân đồng tính và phải cư xử thế nào với họ, vì “những câu hỏi khó trả lời sẽ được nêu lên bởi những người có đức tin và hành động theo các giáo huấn của tôn giáo. Trong đó, có một số tôn giáo nhận thấy rằng mình không thể nào chấp nhận và đồng ý với hôn nhân đồng tính về một số phương diện; chẳng hạn như về việc xin con nuôi: khi một tổ chức tôn giáo cho con nuôi, họ có thể có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ này cho các cặp đồng tính mong muốn nhận con nuôi”. Bốn năm sau khi luật cho phép hôn nhân đồng tính ra đời, những dự đoán của Chánh Thẩm Roberts đã được thực hiện. Tuần vừa qua, Tối Cao Pháp Viện đã được thỉnh cầu xử vụ án ở thành phố Philadelphia về việc chấm dứt hợp đồng với một tổ chức cho con nuôi Công giáo, vì trung tâm hành hương này đã từ chối không cung cấp dịch vụ con nuôi cho một cặp đồng tính.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com