ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO JAKARTA: SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO THỜI ĐẠI ‘HẬU SỰ THẬT’.

Tin Jakarta, Inđônêxia: Hội đồng Giám mục Inđônêxia đã tổ chức Đại hội Truyền giáo Quốc gia, tập trung vào chủ đề ‘Được Rửa tội và Được Sai đi loan báo Tin Mừng’, quy tụ khoảng 400 tham dự viên đến từ 37 Giáo phận trong nước. Các chủ đề thảo luận bao gồm vấn đề truyền thông và những sự chia rẽ trong xã hội. Theo nhận định của Linh mục Julian Johannes Haryatmoko, một Tu sĩ dòng Tên và Giáo sư thần học tại Đại học Sanata Dharma, Yogyakarta, cho biết: “Trong một thời đại nơi mà thực tế thường bị bóp méo, bị che giấu hoặc không được đề cập chính là một thách thức đối với Giáo hội Inđônêxia, vốn đang tự đặt vấn đề về ý nghĩa của “sứ mạng truyền giáo”, việc loan báo với thế giới về chân lý chứa đựng trong Tin Mừng.” Được biết, Cha Haryatmoko là một trong những nhân vật nổi bật đã tham dự Đại hội Truyền giáo Quốc gia do Hội đồng Giám mục Công giáo Inđônêxia (KWI) tổ chức tại Jakarta, bế mạc vào hôm 4 tháng 8 vừa qua. Vị Giáo sĩ đã mô tả các yếu tố lịch sử dẫn đến cuộc Cách mạng 4.0 vốn đã đảo lộn cuộc sống hàng ngày của người dân qua công nghệ kỹ thuật số. Ở Indonesia, điều này đã mang đến những tin tức giả mạo và những trò lừa bịp, được dàn dựng bởi những người có ý định đạt được những mục tiêu chính trị nhất định, thao túng dư luận thông qua các cuộc tranh luận giáo phái (sắc tộc, tôn giáo và sự trung thành dân sự).

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com