CHIẾN DỊCH “10 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH” ĐÃ BẮT ĐẦU TẠI NHẬT BẢN.

Tin Tokyo, Nhật Bản: Kể từ năm 1982, vào đầu tháng 8 mỗi năm, người Công Giáo trong nước Nhật Bản có thông lệ tổ chức 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình và cầu cho chính sách bãi bỏ việc cho phép sử dụng các vũ khí hạt nhân. Trong một thông điệp được phổ biến cách đây vài tuần, Đức Cha Takami, T.G.M. Nagasaki, đã nhắc lại lời hứa của Đ.T.C. Phanxicô về hòa bình và việc cấm sử dụng các loại vũ khí nguyên tử trên khắp thế giới. Đức Cha Takami chia sẻ rằng: “Cùng với Đ.T.C. Phanxicô, chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa với trót cả tấm lòng và lòng ao ước mãnh liệt để cầu nguyện cho vấn đề hòa bình trên thế giới. Tất cả chúng ta hãy đồng lòng cùng dâng những lời thỉnh cầu lên các nguyên thủ quốc gia trên thế gới để họ có thể mau chóng đưa ra những chính sách và quy định về vấn đề cấm sử dụng tất cả các loại vũ khí hạt nhân”. Đó chính là tinh thần đoàn kết và hiệp nhất của các Đ.G.M. Nhật Bản thông qua việc phổ biến bức thư của Đức T.G.M. Nagasaki, kiêm Chủ tịch HĐGM Nhật bản.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com