Đ.T.C. KHUYẾN KHÍCH NHỮNG GIỚI CHỨC CAO CẤP CỦA MADAGASCAR HÃY “PHÁT TRIỄN TOÀN BỘ”.

Tin Antananarivo, Madagascar: Trong một bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo chính quyền các cấp, đại diện xã hội dân sự, và ngoại giao đoàn của Madagascar vào hôm thứ Bảy, ngày mồng 7 tháng 9 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã khuyến khích hãy nghĩ đến “hồn thiêng của đất nước” để hết sức làm việc và hướng về “một sự phát triển toàn bộ” của đất nước, không nên quên lãng những người khó nghèo, những người cô thế, nghĩa là những người đang cần nhiều nhu cầu nhất trong cuộc sống. Nói về sự phát triển đất nước, Đ.T.C. nhắc nhở các vị lãnh đạo phải chú ý đến sự phát triển toàn diện chứ không chỉ giới hạn trong một số lãnh vực. Đ.T.C. nói rằng không thể nói về sự phát triển toàn diện nếu không chú ý đến ngôi nhà chung của chúng ta và chăm sóc nó. Điều này không chỉ là việc tìm kiếm các công cụ để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, mà tìm kiếm “những giải pháp toàn diện”, xem xét sự tương tác giữa các hệ thống tự nhiên và các hệ thống xã hội. Đ.T.C. nói: “Quý vị đã muốn khẳng định một trong những giá trị nền tảng của văn hóa “fihavanana”, gợi lên tinh thần chia sẻ, trợ giúp hỗ tương và tình liên đới. Nó cũng nói lên tầm quan trọng của các mối dây ràng buộc gia đình, tình bạn và lòng nhân từ giữa con người với nhau và với thiên nhiên. Đây là “linh hồn” dân tộc của các bạn, và những đặc điểm đặc trưng đó cho phép dân tộc các bạn chống chọi nhiều nghịch cảnh và khó khăn mà dân chúng phải đối mặt mỗi ngày với lòng can đảm và hy sinh. Nếu chúng ta công nhận giá trị và đánh giá cao vùng đất được chúc lành này do vẻ đẹp và sự giàu có thiên nhiên, thì chúng ta cũng phải làm như thế đối với “linh hồn” này, vì nó mang lại cho quý vị sức mạnh để tiếp tục gắn bó với cuộc sống.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com