ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH.

Tin Port Louis, Mauritius: Theo số liệu ghi nhận, ước tính có khoảng 100 ngàn người, hay là 10% tổng số dân chúng của nước Maurice, đã đến tham dự Thánh Lễ do Đ.T.C. Phanxicô chủ tọa và dâng tại Tượng Đài Đức Mẹ trên một triền núi nhìn xuống Port Louis. Tượng đài này được khánh thành vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8 năm 1940, và được hiến dâng cho Đức Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, để tạ ơn Mẹ vì đã bảo vệ cho đảo quốc được yên bình trong cuộc chiến tranh Thế Giới I. Cũng tại đây, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dâng Thánh Lễ khi ngài viếng thăm Maurice vào năm 1989. Với mục đích “tiếp nối liên tục”, Đ.T.C. đã quyết định chọn cây gậy Giám mục mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã sử dụng 30 năm trước. Đ.T.C. nói rằng chính tại Maurice và nhiều đảo khác ở Ấn Độ Dương mà ngày xưa Chúa Giêsu đã giảng dạy về Tám Mối Phúc Thật. Trong bài giảng, Đ.T.C. liên hệ giữa nơi Thánh lễ được cử hành và tinh thần Bát Phúc trong Phúc Âm, ngài nói: “Các Mối Phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì vậy, nếu được hỏi: ‘Ta phải làm gì để là một Kitô hữu tốt?’ Câu trả lời rất đơn giản: Mỗi người cần phải làm theo cách riêng của mình, những gì Chúa Giêsu nói trong Bát Phúc. Qua các Mối Phúc, ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được mời gọi phản chiếu lại trong cuộc sống hàng ngày của mình.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com