Đ.T.C. PHANXICÔ CỔ VÕ NỖ LỰC CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA.

Tin Vatican: Hôm 12 tháng 9 năm 2019 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã đưa ra một thông điệp ủng hộ Liên minh Giáo dục Toàn cầu (Global Educational Alliance), một sáng kiến quy tụ mọi người đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới nhằm cổ võ việc chăm sóc trái đất. Vatican sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Điện Phaolô VI để cùng nhau suy tư về chủ đề “Tự đổi mới Liên minh Giáo dục Toàn cầu”. Đ.T.C. Phanxicô nhắc lại: “Trong Thông điệp ‘Laudato Si’ của tôi, tôi đã mời gọi tất cả mọi người cùng cộng tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cùng nhau đương đầu với những thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Giờ đây, một vài năm sau, tôi muốn nhắc lại lời mời gọi của tôi để đối thoại về cách thức chúng ta đang định hình tương lai của hành tinh chúng ta và nhu cầu sử dụng tài năng của tất cả mọi người bởi vì tất cả mọi thay đổi đều đòi hỏi một quá trình mang tính giáo dục nhằm hướng tới việc phát triển một sự liên đới toàn cầu mới và một xã hội chào đón hơn”. Đ.T.C. Phanxicô, qua việc tán thành và xác nhận dự án, cho biết cần phải có một liên minh rộng lớn để quy tụ tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp để chăm sóc “ngôi nhà chung của chúng ta”. Chúng tôi nói một bước đầu tiên quan trọng là đào tạo mọi người để họ có thể phục vụ cộng đồng. Đ.T.C. Phanxicô cho biết bước đầu tiên quan trọng đó chính là đào tạo mọi người để họ có thể phục vụ cộng đồng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com