Đ.T.C. PHANXICÔ: PHÓ THÁC VÀ THA THỨ LÀ CĂN TÍNH CỦA KITÔ HỮU.

Tin Vatican: Sáng thứ tư, ngày 25 tháng 9 vừa qua đã có hơn 20 ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung của Đ.T.C.. Trong số các tín hữu, có một số tu sĩ của các dòng đang tham dự tổng tu nghị tại Roma, đặc biệt là 80 nữ tu dòng Saint Paul de Chartres, trong đó cũng có một số nữ tu Việt Nam. Tiếp tục loạt bài giáo lý về sách Tông đồ Công vụ, tuần này Đ.T.C. nói về phó tế Stêphanô, thánh tử đạo tiên khởi của Giáo hội. Trước hết, ngài là một phó tế, chức vụ được các Tông đồ thiết lập để phục vụ cộng đoàn. Đ.T.C. nhấn mạnh đến chiều kích phục vụ của chức phó tế, không phải ở bàn thờ, nhưng là trong cộng đồng. Đ.T.C. cũng đề cao gương tử đạo của Thánh Stêphanô: phó thác sự sống trong tay Chúa và tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Đây chính là căn tính của các Kitô hữu. Đ.T.C. bắt đầu bài giáo lý với nhận xét rằng trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca thuật lại sự lan rộng của Lời Chúa và cả những vấn đề nảy sinh trong cộng đoàn Giáo hội sơ khai. Sách Công vụ trình bày về cách cộng đoàn sơ khai hài hòa các khác biệt trong lòng Giáo hội và không để xảy ra những xung khắc và phân rẽ. Kết thúc bài giáo lý, Đ.T.C. chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, mời gọi họ theo gương Thánh Stêphanô, tín thác vào Chúa trước những khó khăn và làm chứng tá cho Chúa bằng lòng yêu thương, tha thứ đối với những người gây hại cho mình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com