GIÁO HỘI TẠI COLOMBIA KÊU GỌI CAM KẾT CỦA CÁC KITÔ HỮU.

Tin Colombia: Trong bối cảnh của Tuần lễ Di dân và Tị nạn, được tổ chức từ ngày 23 đến 29 tháng 9, Giáo hội Công giáo Colombia nhắc lại lời kêu gọi của mình để “đáp lại một cách quảng đại và khôn ngoan trước tình huống này mà trong đó nhiều người đang phải trải qua”. Nhắc lại bốn động từ của Đ.T.C. Phanxicô về thực tế mà hàng ngàn người di cư và người tị nạn phải trải qua trên thế giới, các Giám mục đã nhắc lại cam kết của Kitô giáo để “chào đón họ, bảo vệ họ, khuyến khích họ và hòa nhập họ”. Chủ đề của Tuần lễ Di dân và Tị nạn được lấy từ Thông điệp của Đ.T.C. Phanxicô cho sự kiện này: “Đó không chỉ là về những người di cư”. Trong lá thư của Hội đồng Giám mục được gửi đến Fides News Agency nhắc lại rằng tại Colombia, Tuần lễ Di dân Quốc gia đã được tổ chức trong hơn 30 năm qua để có thể làm cho nhiều người nhận thức được thực tế mà nhiều người dân hiện đang phải trải qua và phải đối mặt. Các vấn đề chính được đề cập đó chính là việc tiếp nhận, những người bị buộc phải di tản, nạn nhân của nạn buôn người và những người dân Colombia ở nước ngoài. Tổng Giáo phận Bogota cũng trải qua Tuần lễ Di dân và Tị nạn với một loạt các sáng kiến diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau như: các văn phòng về quyền của những người di cư, các hoạt động kỷ niệm do những người di cư chủ trì, các cuộc diễu hành nhằm tăng cường trao đổi văn hóa, một diễn đàn về cam kết của Giáo hội Công giáo Colombia đối với những người di cư, chia sẻ kinh nghiệm của những người di cư và những người bị buộc di tản.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com