TUẦN HÀNH PHÒ SỰ SỐNG VÀ CHỐNG PHÁ THAI TẠI MÊXICÔ CITY.

Tin Mêxicô City: Vào thứ Bảy vừa qua, giới Phò Sự Sống Mêxicô đã tràn ngập xuống các đường phố của thủ đô nước Mêxicô để bênh vực và bảo vệ giá trị của đời sống gia đình và bảo vệ lương tâm nghề nghiệp. Các cuộc tuần hành đã được diễn ra tại trên 100 thành phố và thị trấn trong nước Mêxicô, như Guadalajara, Queretaro, Xalapa, Puebla, Hidalgo … Ngoài ra, các cuộc tuần hành của người Mêxicô cũng diễn ra ngay tại trên đất nước Hoa Kỳ, trước các tòa lãnh sự của Mêxicô tại San Diego và Chicgo. Theo con số dự đoán của ban tổ chức thì có hơn nửa triệu người tham dự cuộc tuần hành trên đất Mêxicô. Tại các địa điểm tuần hành, đều có đọc một Thông cáo nhằm kêu gọi việc bài trừ văn hóa của sự chết và xây dựng “một văn hóa đích thực của sự sống.” Và để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta phải bắt đầu từ “gia đình là tế bào căn bản của xã hội và quốc gia”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com