GIÁO PHẬN YÊN THẾ HUẤN LUYỆN GIÁO DÂN ĐỂ TRỞ THÀNH PHÓNG VIÊN.

Tin Yên Bái, Việt Nam: Giáo Phận Yên Thế ở tỉnh Hưng Hóa, thuộc miền Bắc Việt Nam, đã bắt đầu khóa huấn luyện các giáo dân có khả năng trở thành những phóng viên lương thiện và đứng đắn, để họ có thể trợ giúp trong việc truyền giáo một cách hữu hiệu hơn, cũng như chia sẻ tin tức trong Giáo Hội với người dân trong địa phương. Ủy Ban Thông Tin của Giáo Phận Hưng Hóa cùng với Văn Phòng Giáo Hạt của Hưng Bái đã hợp tác để huấn luyện lần đầu tiên các khóa học chuyên môn để trở thành những phóng viên lương thiện, đăng tải các tin tức đúng như sự thật những gì đã xảy ra, không “vê tròn bóp méo”. Được biết, khóa học có sự tham gia của 24 học viên trẻ, tuổi từ 20 đến 40, đến từ các Giáo xứ trong tỉnh Yên Bái. Trong buổi học được tổ chức tại giáo xứ An Thịnh, quận Nghĩa Yên, các học viên được học cách viết những bài báo cáo và tường thuật trên mạng liên quan đến các hoạt động của giáo xứ ở địa phương của mình để từ đó phục vụ cho mạng lưới của toàn giáo phận trong tương lai.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com