TÒA THÁNH KÊU GỌI LIÊN HIỆP QUỐC GIA TĂNG VIỆN TRỢ CHO NGƯỜI KITÔ HỮU TRUNG ĐÔNG.

Tin New York, Hoa Kỳ: Trong khi những người Kitô trong vùng Bình Nguyên Nineveh của Iraq hồi hương, ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã khuyến khích các đại diện của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 vừa, trong khóa họp khoáng đại của LHQ nên gia tăng tối đa những trợ giúp để họ có thể tái lập một đời sống hòa bình trong sự ổn định. Cũng vậy, Tòa Thánh cũng kêu gọi giúp đỡ người Kitô giáo ở nước Syria trong các địa phương được giải phóng khỏi tay nhóm ISIS.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com