XÃ HỘI Ý ĐÃ MẤT “ÁNH SÁNG LÝ TRÍ” KHI HỢP THỨC HÓA TRỢ TỬ.

Tin Rome, Ý: Những người Phò Sự Sống trong nước Ý đã than phiền phán quyết của một tòa án Ý trong tuần này khi cho phép vấn đề trợ tử và giúp người tự sát trong những trường hợp các bệnh nhân đang trong tình trạng “không thể cứu vãn được” và đang bị “đau đớn cùng cực”. Theo phán quyết thì “tất cả những ai thực hiện việc trợ tử để giúp đỡ những người mong muốn được chết khi họ đang được máy móc trợ giúp để duy trì sự sống, hoặc vì mắc bệnh không thể cứu vãn được”, sẽ không bị ghép tội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com