MỘT VỊ LÃNH TỤ HỒI GIÁO YẾT KIẾN ĐỨC THÁNH CHA ĐỂ KÊU GỌI MỘT TƯƠNG LAI HÒA BÌNH.

Tin Vatican: Vừa qua, ông Sheik Yahua Cholil Staquf, vị lãnh tụ của một tổ chức Hồi Giáo độc lập lớn nhất đã yết kiến Đ.T.C. Phanxicô để trình bày viễn ảnh hòa bình và tình huynh đệ thắm thiết hơn trong tương lai. Được biết, ông Sheik Yahua Cholil Staquf là lãnh tụ của một đoàn thể gồm 50 triệu người Hồi Giáo của chiến dịch kêu gọi một khối “Hồi Giáo nhân đạo.” Tổ chức này có một nền Thần học Hồi giáo không chấp nhận Quốc Gia Hồi Giáo, Luật Sharia, và họ cho rằng những ai không theo đạo Hồi giáo là những người “phản giáo”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com