ĐỨC THÁNH CHA KHUYÊN ĐỪNG SỢ LÀM “MỘT CUỘC CÁCH MẠNG DỊU DÀNG TRÌU MẾN”.

Tin Vatican: Trung tâm Xã hội “Cha David de Oliveira Martins” được thiết lập vào thập niên 1950 với mục đích tiếp đón những em nhỏ mồ côi và những em khó nghèo nhất trong xã hội. Vừa qua, Đ.T.C. đã có cơ hội chia sẻ cùng với các em của chương trình từ thiện do Cha Martins sáng lập. Ngài khuyên các em hãy giúp đỡ cho các em bất hạnh khác, để giúp giải quyết một phần, vì con số các em nhỏ mồ côi và khó nghèo thì thời điểm nào cũng nhiều vô số.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com