Đ.T.C. KHAI MẠC THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG.

Tin Vatican: Chiều ngày 1 tháng 10, nhân ngày lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đ.T.C. đã chủ sự giờ Kinh Chiều tại Đền thờ Thánh Phêrô, và khai mạc Tháng Truyền giáo Ngoại thường. Trong bài giảng, Đ.T.C. chia sẻ về bài đọc Tin Mừng theo Thánh Matthêu nói về dụ ngôn nén bạc, ngài nói trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường này thúc bách chúng ta trở thành những người chủ động với những nén bạc. Không phải như người cất giữ đức tin và nắm lấy ân sủng, nhưng trở thành những nhà truyền giáo.” Trước hết là sống chứng tá về một đời sống biết Chúa Giêsu. Chứng tá là từ khoá có nguồn gốc từ ý nghĩa tử đạo. Các vị tử đạo là những người đầu tiên làm chứng: không phải bằng lời nói mà bằng cuộc sống. Chúng ta phải tự hỏi trong tháng này: chứng tá của tôi thế nào?

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com