GIÁO HỘI ẤN ĐỘ LẠI LO NGẠI VỀ PHONG TRÀO “YÊU THÁNH CHIẾN” TRONG NƯỚC.

Tin New Delhi, Ấn Độ: Các nhà lãnh đạo Công Giáo trong nước lại bắt đầu lo ngại và kêu gọi việc điều tra về hai trường hợp của chiến dịch “Yêu Thánh Chiến”, khi những người Hồi giáo ve vãn các thiếu nữ không theo đạo Hồi với mục đích cưỡng ép họ cải giáo và kết hôn với người Hồi Giáo. Ông George Kurian, Phó chủ tịch hội đồng các tôn giáo thiểu số đã thỉnh cầu Bộ Nội Vụ gây áp lực để điều tra về hai trường hợp người Kitô giáo ở tỉnh Kerala báo cáo về việc đàn ông Hồi Giáo đã dùng mọi thủ đoạn từ khủng bố đến những hành vi sàm sỡ để dụ dỗ và cưỡng ép hai phụ nữ Kitô giáo này cải giáo theo Hồi Giáo và kết hôn họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com