CHÂN PHƯỚC JOHN HENRY NEWMAN KÊU GỌI NGƯỜI CÔNG GIÁO TRỞ NÊN NHỮNG MÔN ĐỆ TRUYỀN GIÁO.

Tin London, Anh: Hôm Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đ.H.Y Vincent Nichols, vị Giáo phẩm cao cấp nhất nước Anh đã cho biết rằng Chân phước John Henry Newman đã cống hiến một chứng tá quan trọng nhất cho Giáo Hội Công Giáo ở nước Anh trong thời điểm thật khó khăn, mà ngài là một vị quan thầy đã kêu gọi mọi người Công Giáo hãy trở thành những môn đệ truyền giáo. Đ.H.Y Vincent Nichols của Địa phận Westminster, Anh quốc nói: “Đ.H.Y Newman đã phải đương đầu với những điều kiện hết sức khó khăn và trong những thời điểm xảy ra nhiều thử thách. Và hiện nay, chúng ta cũng đang sống trong một giai đoạn đầy chông gai như ngài. Xã hội hiện nay của chúng ta đang có nhiều bất ổn. Chúng ta hình như đã mất đi niềm hy vọng và viễn kiến mà chúng ta chia sẻ và đoàn kết lại với nhau. Văn hóa hôm nay không cho chúng ta lý do hoặc sự khuyến khích cần thiết để tha thứ cho những người có tội với chúng ta. Những lời nói nặng nề, và sự buộc tội dễ dàng đang xảy ra khắp mọi nơi”. Do đó, mỗi người hãy theo gương Chân phước trở thành những môn đệ truyền giáo của Đức Kitô, đem tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa đến với thế giới hôm nay.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com