ĐỨC T.G.M. ĐỊA PHẬN VASAI KHAI MẠC THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG: THỜI GIAN ÂN SỦNG CHO CÁC DÂN TỘC BỘ LẠC.

Tin Mumbai: Phát biểu với AsiaNews sau khi khai mạc Tháng Truyền giáo trong một Thánh lễ long trọng được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn tại Papdy, Đức T.G.M. Felix Machado, Tổng giám mục Vasai nói: “Tháng Truyền giáo Ngoại thường là “một món quà và thời gian của ân sủng”. Đức T.G.M. Machado nhấn mạnh giá trị của Tông Thư ‘Maximum Illud’ về việc lưu ý rằng hầu hết các tín hữu Công giáo trong Tổng giáo phận của mình đều thuộc các bộ lạc, vốn đã truyền cảm hứng cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường của Đ.T.C. Phanxicô. Ngài nói: Tông Thư của Đức Giáo hoàng Benedict XV đã tìm cách “khơi lại tinh thần của Giáo hội hoàn vũ đối với sứ mạng ‘missio ad gentes’”. Theo quan điểm của ngài, “người ta bị quyến rũ và lôi cuốn bởi Chúa Giêsu, chứ không phải bằng việc lôi kéo hay thuyết phục họ chuyển đổi tôn giáo. Chúng ta phải đề xuất Tin mừng”. Được biết, Lễ khai mạc Tháng Truyền giáo đã thu hút sự tham dự của hơn 5.000 người. Khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc trao cho các tín hữu Công giáo một động lực mới để loan báo Tin Mừng bằng cách đổi mới tinh thần ý thức trách nhiệm vốn đi kèm với Bí tích Rửa tội. Sự kiện này được bắt đầu bằng các buổi canh thức cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại 5 Giáo phận trong Tổng Giáo phận.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com