NĂM NHÀ TRUYỀN GIÁO DÒNGCHÚA CỨU THẾ SẼ THAM DỰ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ KHU VỰC AMAZON.

Tin Rôma, Scala News: Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo danh sách các đại biểu sẽ tham gia Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về khu vực Amazon, vốn sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 6 – 27 tháng 10 sắp tới đây. Trong số các tham dự viên có năm nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế, tất cả đều đến từ Vùng Pan-Amazon. Dưới dây là các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ tham dự Thượng Hội đồng sắp tới: Linh mục Jose Amarasy Luciano da Silva, C.Ss.R., Bề trên Giám Phụ Tỉnh Manaus, Brazil; Đức Cha Waldo Ruben Barrionueva Ramírez, C.Ss.R., Giám mục Địa phận Reyes, Bôlivia; Đức Cha Francisco Antonio Ceballos Escobar, C.Ss.R., Giám mục Địa phận Puerto Carreño, Colombia; Đức Cha Zenasy Luiz Pereira da Siloa, C.Ss.R., Giám mục Địa phận Borba, Brazil; Đức Cha Marian Marek Piątek, C.Ss.R., Giám mục Địa phận Coari, Brazil. Tất cả các Tu sĩ truyền giáo Dòng Chúa Cứu thế này đều hiện đang phục vụ tại khu vực Pan-Amazon. Bốn vị Giám mục hiện đang phục vụ tại các Giáo Phận truyền giáo. Được biết, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt sẽ đề cập đến các mối bận tâm vốn vô cùng quan trọng đối với việc chăm sóc cách liên tục ngôi nhà chung của chúng ta theo tinh thần Thông điệp ‘Laudato Si’. Khi các Tu sĩ của chúng ta quy tụ cùng với các đại biểu khác đến từ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là với các đại biểu đến từ Vùng Pan-Amazon, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho Đ.T.C. Phanxicô. Điều quan trọng là chúng ta cũng phải tích cực cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục này trong mỗi Giáo Hội của chúng ta, đặc biệt là trong suốt tháng Mười này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com