Đ.T.C. TIẾP CÁC NỮ TU DÒNG CHÚA GIÊSU – MẸ MARIA.

Tin Vatican: Trưa ngày 05 tháng 10 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các nữ tu dòng Chúa Giêsu – Mẹ Maria đang tham dự Tổng hội lần thứ 37 của dòng, Đ.T.C. đề cập đến chủ đề Tổng hội năm nay của dòng là: “Bước đi, với hy vọng, như một gia đình tông đồ”, theo hình ảnh Kinh Thánh về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria. 200 năm qua, từ một hoạt động tông đồ dành cho những người bé nhỏ nghèo khổ của Thánh Claudina Thévenet, đấng sáng lập dòng, dòng đã mở rộng khắp thế giới và ngày nay đang hiện diện tại 28 quốc gia ở 4 châu lục. Đ.T.C. nhận định: “Lịch sử này nói với chúng ta về một hành trình không ngừng nghỉ. Luôn luôn hành trình, như Mẹ Maria khi đi thăm viếng bà Elisabet, chú ý đến những nhu cầu. Luôn luôn bước đi, với niềm vui và hy vọng.” Và dựa trên ý tưởng này, Đ.T.C. đưa ra ba con đường cho cuộc hành trình của Dòng: thứ nhất là làm chứng cho lòng thương xót tốt lành của Thiên Chúa; thứ hai là đời sống huynh đệ và liên đới. Và con đường cuối cùng là phân định và có can đảm để vượt qua khó khăn. Đ.T.C. nhấn mạnh rằng cần phân định để biết hoạt động tông đồ, sự hiện diện, sứ vụ của chúng ta có đúng theo điều Thần Khí yêu cầu đấng sáng lập và dòng trong 200 năm qua không. Ngài nói: “Cần khám phá ra những cách thức truyền giáo phù hợp với thời đại ngày nay nhưng luôn là một “thân thể truyền giáo” vì những dấn thân đơn độc và mệt mỏi thì không có tương lai”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com