CON NGƯỜI THẬT CỦA THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Thánh Phanxicô thành Assisi thường được mọi người biết đến như một con người có đời sống khó nghèo, cơ cực, khổ hạnh và ngài là một người yêu quí các tạo vật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, còn có nhiều điều đặc biệt về thánh nhân mà ít người biết đến, chẳng hạn như ngài có lòng sùng kính và say sưa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như ngài rất trân quí các vật dụng thánh dùng trong phụng vụ mỗi Thánh Lễ. Cha William Short, một Giáo Sư Tâm Linh Học của Học Viện Thần Học thuộc Dòng Phanxicô ở tiểu bang California cho biết: lòng yêu quý các tạo vật cho thấy ngài “đặt Thiên Chúa làm trung tâm điểm trong đời sống tâm linh của ngài. Chúng ta có thể xem thường việc đó và xem ngài nhưng một người thích cây cỏ, thiên nhiên, nhưng sự ca tụng và lòng trân quí tạo vật của thánh nhân thật sự là một phương cách để không những nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa, mà còn cả sự hiện diện của Chúa Kitô trong tất cả mọi tạo vật”. Ngày mồng 4 tháng 10 mỗi năm là ngày Giáo Hội mừng Lễ của Thánh Phanxicô thành Assisi, người đã từ bỏ tất cả sự giàu sang và quyền lực để theo Chúa Kitô, và ngài cũng là đấng sáng lập Dòng OFM, hay còn gọi Anh Em Hèn Mọn Dòng Phanxicô.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com