Người Công Giáo Có Tin Vào Thuyết Luân Hồi Không?

Dĩ nhiên người Công Giáo không hề và không bao giờ tin vào thuyết hay sự luân hồi cả. Chúng ta tin rằng linh hồn do Thiên Chúa và phát xuất từ Thiên Chúa nên bất tử. Và nó sẽ mãi mãi tồn tại ở một trong hai nơi sau khi từ giã cõi đời: Thiên đàng hay hỏa ngục. Đối với niềm tin Công Giáo chết là đưa lịch sử con người đến hồi kết thúc. Tức là khi chết, chúng ta quyết định số phận tối hậu của mình một cách dứt khoát, không rút lui cũng không thể đảo ngược lại được nữa. Giáo Lý Công Giáo khẳng định rằng :”Sự chết là chỗ tận cùng lử hành của con người nơi trần gian..., và để quyết định về số mệnh tối hậu của mình. Khi đã chấm dứt “dòng đời duy nhất của cuộc sống trần gian của chúng ta”, chúng ta sẽ không trở lại những kiếp khác nơi trần gian này. Người ta chỉ chết một lần thôi. Không có sự “lại đầu thai” sau khi chết.” (GLGHCG 1013).

“Mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình, phần trả công muôn đời cho mình, ngay sau khi chết, trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô, để hoặc sẽ trải qua một sự thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc trên trời, hoặc lập tức bị án phạt muôn đời” (GLGHCG 1023)

Như thế thuyết đầu thai hoàn toàn đối nghịch với Thánh Kinh và Thánh Truyền và vẫn luôn luôn bị đức tin và thần học Kitô giáo bác bỏ. Giáo Hội bác bỏ luận thuyết đầu thai như sau :

1/ Đầu thai tức phủ nhận khả năng có hỏa ngục, bởi vì qua các lần đầu thai nối tiếp nhau, tất cả mọi người cuối cùng sẽ được cứu độ.

2/Đầu thai tức phủ nhận giáo lý về ơn cứu chuộc, giáo lý khẳng định rằng chính nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa, mà con người được cứu độ.

3/Đầu thai tức làm giảm nhẹ tính nghiêm trọng của tự do con người, bởi lẽ các quyết định của người ta ở đời này luôn có thể bị xét lại.

4/Đầu thai tỏ ra phủ nhận sự phục sinh bởi vì việc đầu thai không dính dáng chi tới thể xác nguyên thủy của cá nhân con người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com