THÁNH GIOAN NEWMAN DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ VỀ TỰ DO LƯƠNG TÂM?

Tin Roma, Ý: Ông Thomas Farr, Viện Trưởng Viện Tự Do Tôn Giáo, cho biết Thánh Gioan Newman, một trong những vị Thánh mới nhất của Giáo Hội Công Giáo đã viết về tự do lương tâm trong xã hội hiện đại, và trách nhiệm trong việc tìm kiếm sự thật. Ông Farr, người đã được chỉ định để làm Giám Đốc tiên khởi của Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào đầu thập kỷ 2000 cho biết: “Thánh Gioan Newman đã đề cập đến tuyên ngôn tự do tôn giáo trong Tông Huấn Dignitatis Humanae của Giáo Hội vào năm 1965, và ngài đã viết ‘Lương tâm có quyền, vì lương tâm có trách nhiệm’. Điều đó là một nhắc nhở quan trọng rằng chúng ta cần phải đào luyện lương tâm của mình dựa trên sự thật. Vì vậy, lương tâm chúng ta không cho chúng ta cái quyền luân lý để làm bất cứ điều gì không đúng. Tông Huấn Digitatis Humanae xác nhận quyền tự do tôn giáo, một sự tự do đến từ lương tâm của chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com