CÁC GIÁO XỨ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT “TỆ NẠN” BẠO LỰC TRONG GIA ĐÌNH?

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Cha Chuck Dahm, một người đặc trách về bạo lực trong gia đình của Tổng Giáo Phận Chicago, đã nói rằng bạo lực trong gia đình là một thứ bệnh “dịch” bị che giấu, vì vậy nên chúng ta cần có các giám mục, giáo sĩ, phó tế và những người trong đời sống tu trì, cũng như các giáo dân được huấn luyện để đương đầu và giải quyết vấn đề. Cha Chuck Dahm nói: “Khi quí vị bắt đầu đề cập đến vấn đề bạo lực trong gia đình, thì lúc đó người ta mới mở lòng ra để thổ lộ những ‘bí mật’ được giấu kín”; trong khi đó, chúng ta không có những giáo sĩ cũng như phó tế được huấn luyện để làm công việc cố vấn và giúp đỡ các nạn nhân đương đầu với thực tại bạo lực. Cha Dahm nói: “Khi tôi gọi để được giúp đỡ” là tựa đề của một bức thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, để kêu gọi nguồn đóng góp về mặt tài chính để giúp đỡ việc đào tạo những giáo sĩ và tu sĩ, chủng sinh hầu có thể đối phó với tệ nạn bạo lực trong gia đình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com