CÁC VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT TRỢ GIÚP TÁI THIẾT 2 THÁNH ĐƯỜNG TẠI MOSUL.

Tin Mosul, Iraq: Các Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) vừa qua đã cộng tác với cơ quan UNESCO của tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tái thiết hai Nhà thờ Công Giáo Al-Tahera và Al-Saa’a trong thành phố Mosul. Hai Nhà thờ này đã bị nhóm tự xưng là quốc gia Ả Rập phá hủy vào năm 2014 khi họ đánh chiếm Mosul. Sáng kiến của UNESCO về việc sẽ tái thiết hai ngôi Nhà thờ Al-Tahera và Al-Saa’a. Ông Noura Al Kaavi, Bộ Trưởng Văn Hóa và Phát Triển Kiến Thức của UAE cho biết: “Việc ký kết bản cam kết trợ giúp việc tái thiết hai ngôi Nhà thờ hôm nay là một bước tiên phong để nhắn gởi một thông điệp như một ngọn hải đăng trong một thời điểm đen tối nhất. Bằng cách tái thiết một phần nhỏ của quá khứ, Iraq có thể tái tạo tương lai của mình như một xã hội biết tha thứ và cỡi mở, lúc nào cũng tìm được đường hướng để cải thiện lãnh thổ Mosul với một bề dày lịch sử thật phong phú”. Được biết, bản thỏa hiệp được ký kết tại trụ sở của UNESCO tại thủ đô Paris của nước Pháp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com