HIỆN NAY CÁC VÙNG NAM VÀ ĐÔNG Á LÀ “CHIẾC NÔI” CỦA SỰ BÁCH HẠI KITÔ GIÁO.

Tin New York, Hoa Kỳ: Theo một phúc trình mới được phổ biến cho biết trước kia người Kitô hữu ở những nước Iraq và Syria phải chịu rất nhiều đau khổ sau cuộc chiếm đóng và ảnh hưởng bởi chiến dịch diệt chủng của nhóm người tự gọi là quốc gia Hồi Giáo. Tuy nhiên, hiện nay “chiếc nôi” của cuộc bách hại Kitô giáo được chuyển sang các vùng phía Đông và Nam của Châu Á. Theo một phúc trình có tên gọi “Bách Hại Người Kitô Giáo” của tổ chức “Cứu Trợ Giáo Hội Đang Cơn Đau Khổ (ACN)”, nêu rõ rằng: “Tình trạng người Kitô hữu tại các vùng phía Đông và phía Nam của Châu Á đang trở nên rất tồi tệ, và hiện đã trở nên ‘chiếc nôi’ của sự bách hại người Kitô Giáo, để thay thế cho vùng Trung Đông trước kia. Tổ chức ACN do Tòa Thánh thiết lập đã trợ giúp cho người Kitô hữu trong 140 quốc gia trên thế giới. Tổ chức này đã phổ biến hai phúc trình thường niên, và phúc trình mới nhất được phổ biến hôm 23 tháng 10 vừa qua đã chú trọng đến các dữ kiện về các hành động bách hại bằng bạo lực, bằng kỳ thị và bằng mọi sách nhiễu người Kitô hữu trên thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com