GIA ĐÌNH LÀ THEN CHỐT ĐỂ PHÁ VỠ VÒNG DÂY BẠO LỰC TRONG NƯỚC MEXICO.

Tin Mexico City, Mexico: Trong khi bạo lực đang còn đè nặng ở một số các địa phương của xứ Mexico, Cha Omar Sotelo đã nói lên tầm quan trọng của mối liên hệ trong gia đình về việc chiến thắng vấn nạn buôn bán cần sa, ma túy trong nước để đưa quốc gia tìm đến nền hòa bình mà mọi người dân đều chờ đợi từ bấy lâu nay. Cha Sotelo hiện là Giám Đốc Trung Tâm Truyền Thông Công Giáo, một cơ quan đã theo dõi bạo lực trong nước chia sẻ cho biết: “Nếu chúng ta suy nghĩ một các thấu đáo thì gia đình là một trong các ‘thể chế xã hội’ bị ảnh hưởng và nguy hại nặng nề nhất trong thời điểm hiện nay. Chính gia đình là nơi mà các giá trị được truyền dạy và người dân được đào tạo. Vì vậy chúng ta phải có một phương thức để ‘tái lập văn minh’ và môi trường để xây dựng văn minh trong xã hội chắc chắn phải là gia đình, bởi vì vũ khí để chấm dứt bạo lực là giáo dục và đời sống trong gia đình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com