ĐẠI HỘI THÁNH NHẠC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 45.

Tin Giáo Hội Việt Nam: Đại Hội Thánh Nhạc Toàn Quốc lần thứ 45, do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBTN/HĐGMVN) tổ chức, diễn ra vào hai tuần trước tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn do Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, nguyên Chủ tịch UBTN và Linh mục Rôcô Nguyễn Duy, Thư ký UBTN chủ tọa Đại hội.Đến tham dự có Linh mục Nhạc sư Phêrô Kim Long - nguyên phó Chủ tịch UBTN, Linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế - nguyên Trưởng ban Thánh Nhạc TGP Sài Gòn và trên 150 tham dự viên gồm: Ban thường vụ Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, Thư ký một số Ủy ban Giám mục liên hệ, các Linh mục Trưởng ban Thánh nhạc các giáo phận, các Chủng viện và các thành viên, quý vị phụ trách Thánh nhạc của các Hội dòng, quý linh mục cộng tác viên UBTN toàn quốc, quý nhạc sĩ, quý ca trưởng, các giảng viên Thánh nhạc tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Trong đại hội, Linh mục Rôcô đã thuyết trình về đề tài: “Nhìn lại việc áp dụng Văn kiện Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc.” Văn kiện do UBTN soạn thảo đã được HĐGMVN chấp thuận cho thử nghiệm 3 năm (từ 28.04.2014) và đã có 2 năm chính thức (từ 28.04.2017) áp dụng. Tiến trình áp dụng này, UBTN đã nhận được những đóng góp và nhận định của các giáo phận, các Đại chủng viện, các nhạc sĩ, ca trưởng và những anh chị em hoạt động thánh nhạc. Từ đó, UBTN rút ra một số ghi nhận về những nhận định và ý kiến của các Ban Thánh nhạc về 5 nhận định chính: (1) vai trò của Linh mục, (2) Nhạc sĩ sáng tác và âm nhạc ngày nay; (3) Ca trưởng Thánh nhạc; (4)Nhạc công; (5) Ca đoàn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com