TỰ SẮC THAY ĐỔI TÊN GỌI VĂN KHỐ BÍ MẬT VATICAN.

Tin Vatican: Hôm 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc “Kinh nghiệm lịch sử” nhằm thay đổi tên gọi "Văn khố Bí mật Vatican" thành "Văn khố Tông toà Vatican". Tự sắc viết: “Văn khố Bí mật Vatican, mà các Giáo hoàng Roma luôn dành riêng và quan tâm vì là di sản tư liệu lớn và quan trọng mà nó bảo tồn, hết sức quý giá đối với cả Giáo hội Công giáo lẫn văn hoá phổ quát, tồn tại trong lịch sử hơn 400 năm”, không thể tránh được những điều kiện về thời gian, cập nhật và tiến bộ. Do được lập từ sự kết hợp tư liệu của Phòng Tông Toà và Thư viện Tông Toà (hay gọi là Thư viện mật) từ giữa thập kỷ thứ nhất và thứ hai của thế kỷ XVII, Văn khố Giáo hoàng bắt đầu được gọi là Bí mật (Văn khố Bí mật Vatican) vào khoảng giữa thế kỷ đó. Và sau đó phát triển theo thời gian cùng với việc thu thập những tài liệu đến từ Giáo hoàng, hồng y và từ khắp châu Âu và thế giới. Nó phong phú đến nỗi nhà triết học và toán học nổi tiếng người Đức Gottfried Wilhelm von Leibniz, năm 1702 đã viết rằng đây có thể được xem là Văn khố trung tâm của châu Âu theo một cách nào đó. Do đó, Đức Thánh Cha ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, quyết định: “Kể từ nay về sau, Văn khố Bí mật Vatican hiện tại, không có gì thay đổi căn tính, cấu trúc và nhiệm vụ, sẽ được gọi là Văn khố Tông toà Vatican”, khẳng định lại mong muốn tích cực phục vụ Giáo hội và văn hóa, tên gọi mới này nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa Toà Thánh và Văn khố.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com