HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ KÊU GỌI CÁC CHÍNH TRỊ GIA HÃY “ĐỐI XỬ VĂN MINH VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU” TRONG CUỘC BẦU CỬ VÀO NĂM 2020.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Hiện nay, sự hận thù, ghét bỏ, và những ngôn từ thô tục giữa những người làm chính trị rất thông thường và có vẻ như là một tiêu chuẩn trong chính trường. Tuy nhiên, một luồng sóng mới đã mang những nỗ lực để nhắc các chính trị gia, những người đại diện cho người dân, đại diện cho thể chế quốc gia hãy bảo trọng tư cách của họ, cũng như của quốc gia để cư xử với nhau một cách nếu không thân hiện, thì cũng lễ độ và văn minh hơn để tương xứng với địa vị của mình. Ủy Ban Công Lý, Đức Tin và Phát Triển Con Người của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phổ biến một văn kiện với tên gọi là “Tranh Cử Một Cách Văn Minh”, được phổ biến vào ngày Chúa Nhật, ngày 3 tháng 11 vừa qua, và sẽ gởi đến cho mọi giáo xứ trong khắp cả nước. Văn kiện đề nghị các chính trị gia hãy dùng các “đối thoại ôn hòa, lịch sự thay cho những lời nhục mạ thô tục, và gọi đối thủ của mình bằng những danh từ hạ cấp, lỗ mãng. Thực hiện được điều này quả thật rất tốt nhằm bảo vệ tác phong và phẩm giá để họ xứng đáng là của những người đại diện cho người dân, đại diện cho đất nước”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com